Piano

Hotel Terminus in Bergen, Norway

"We had our annual company party. I had a beer or two too many. We started phooning,
almost everywhere." --Ivar

Tack till Ivar som Phoonade (och för fotoidén).


Mar 31, 2008

Denna bild hör till kategorier:
(tap) Andra    Norge


Phoons startsida