Luigi Pirandello

Agrigento, Sicily, Italy

At Luigi Pirandello's house

"One of the most important Italian writers." --Fabio

Tack till Fabio som Phoonade (och för fotoidén).


Nov 14, 2003

Denna bild hör till kategorier:
Människoskulpturer    Italien


Phoons startsida