Caving

The Pleasure Dome, Kubla Khan Cave, Mole Creek, Tasmania, Australia

Tack till Deborah och Louise som Phoonade och till Deborah för fotoidén.


Jul 05, 2008

Denna bild hör till kategorier:
Grottor    Tasmanien


Phoons startsida