Metal sphere

Pesaro, Italy

"This metal sphere was sculpted by Pomodoro. It stands in the middle of a fountain near
the sea." --Luigi

Tack till Luigi som Phoonade (och för fotoidén).


Apr 02, 2006

Denna bild hör till kategorier:
Abstrakta skulpturer    Italien


Phoons startsida