Floating in a pool

Saratoga, California

Bob noted that it was especially difficult to twist into the right shape while trying to
float.

Tack till Bob som Phoonade. Fotoidé: min.


Jul 12, 2003

Denna bild hör till kategorier:
Kalifornien    Från ovan    Under vatten


Phoons startsida