Church picnic relay races

Ponderosa Park, Sunnyvale, California

Running with grape-in-spoon, followed by wheelbarrow, etc. A good opportunity to plant
myself between lanes.

Phoonare: jag. Fotoidé: min.


May 28, 2006

Denna bild hör till kategorier:
Kalifornien    Hamna i vägen    Sportevenemang


Phoons startsida