Ranges

Nassfeld, Austria

"The first two layers of mountains belong to Austria. Beyond that, the border to Italy has
been crossed." --Anders

Tack till Anders som Phoonade (och för fotoidén).


Jul 16, 2006

Denna bild hör till kategorier:
Österrike    Gränser    Italien


Phoons startsida