Ringnes

Larvik, Norway

"Ringnes is 'THE' beer in Norway. How could I not phoon beside a giant can of this beer?"
--Susan

Tack till Susan som Phoonade (och för fotoidén).


Jul 27, 2008

Denna bild hör till kategorier:
Skyltningar och dekorationer    Norge


Phoons startsida