Rather large mirror

Rockefeller Plaza, New York, New York

"Phooners in a crowd. Can you spot Knut Ola, the photographer?" --Rasmus

Tack till Rasmus och Karsten som Phoonade och till Knut Ola för fotoidén.


Sep 05, 2007

Denna bild hör till kategorier:
New York    Speglingar


Phoons startsida