The Fremont Rocket

Seattle, Washington

"The Fremont Rocket is one of many funky things you will find in this Seattle
neighborhood. It was constructed from a real 1950s rocket!" --Phil

Tack till Rusty som Phoonade och till Phil för fotoidén.


Jun 09, 2003

Denna bild hör till kategorier:
Display-konstruktioner    Washington


Phoons startsida