Rocky steps

Philadelphia, Pennsylvania

"This is the location of the famous scene in the movie Rocky." --Dario

Tack till Dario som Phoonade (och för fotoidén).


Sep 12, 2008

Denna bild hör till kategorier:
Känt från media    Pennsylvania


Phoons startsida