Mission San Buenaventura

Ventura, California

"In our quest to complete our 'set' of 21 California Missions Phoons, we couldn't have
picked a more beautiful day. People were on their way in for Mass. No one paid any
attention to us." --Doris

Tack till Bob som Phoonade och till Doris för fotoidén.


Nov 21, 2003

Denna bild hör till kategorier:
Kalifornien    Religiösa byggnader


Phoons startsida