Piazza San Marco

Venice, Italy

"My twin daughters' first Phoon during our 2004 summer vacation." --Luigi

Tack till Ambra och Mara som Phoonade och till Luigi för fotoidén.


Sep 05, 2004

Denna bild hör till kategorier:
Italien    Religiösa byggnader


Phoons startsida