Hotel Saskatchewan Lobby

Regina, Saskatchewan, Canada

"This was the premier upscale hotel in downtown Regina in the early 1920s." --Jason

Tack till Justin, Jason, Grant och Justin som Phoonade och till Jason för fotoidén.


Nov 17, 2005

Denna bild hör till kategorier:
Hotell    Saskatchewan


Phoons startsida