Sca Fell

Lake District, England

"Just a break in a hillwalk. There's always time for some random madness. All of us
assumed weird poses." --Neil

Tack till Neil som Phoonade (och för fotoidén).


Apr 08, 2004

Denna bild hör till kategorier:
England    Berg


Phoons startsida