Alone on the Shoreline Park boat dock

Shoreline Park, Mountain View, California

"A young dock hand asked Bob, 'Can I help you?'" --Doris

Tack till Bob som Phoonade och till Doris för fotoidén.


Mar 27, 2003

Denna bild hör till kategorier:
Kalifornien    Parker


Phoons startsida