Shoveling

York, Pennsylvania

"This was the first heavy snow of the season, about three feet. My stepson was helping me
shovel." --Yuhri

Tack till Nick som Phoonade och till Yuhri för fotoidén.


Mar 28, 2010

Denna bild hör till kategorier:
Stadsgator    Pennsylvania    Snö


Phoons startsida