Skocjan caves

Skocjan caves, Slovenia

"The last person to phoon here was Göran. Being of the same nationality (Swedish), I of
course had to follow the tradition and do the same when I visited the caves." --Anders

Tack till Anders som Phoonade (och för fotoidén).


Jul 02, 2006

Denna bild hör till kategorier:
Grottor    Slovenien


Phoons startsida