The Space Needle

Seattle, Washington

"The Space Needle is 605 feet tall, and it was built for the 1962 World's Fair." --Phil

Tack till Phil som Phoonade (och för fotoidén).


Jun 10, 2003

Denna bild hör till kategorier:
Landmärken    Washington


Phoons startsida