SPAM Museum

Austin, Minnesota

"This entire museum is dedicated to the infamous canned luncheon meat." --Kevin

Tack till Kevin som Phoonade (och för fotoidén).


Jun 08, 2003

Denna bild hör till kategorier:
Minnesota    Museer


Phoons startsida