Snow storm

Newton, Iowa

"This picture was taken during the first real snow storm of the year." --Kaylee

Tack till Krystal som Phoonade och till Kaylee för fotoidén.


May 01, 2007

Denna bild hör till kategorier:
Iowa    Snö


Phoons startsida