Double-decker phooning

Jellystone Park, Amherstburg, Ontario, Canada

"The kids wanted to do a double-decker Phoon for the site." --Jan

Tack till Kelly, Vanessa, Justine, Michelle, Julie och Lauren som Phoonade och till Julie för fotoidén.


Aug 30, 2002

Denna bild hör till kategorier:
(tap) Stock och sten    Ontario    Parker


Phoons startsida