Stage ropes

Backstage, Newton High School auditorium, Newton, Iowa

"We were walking backstage and I saw all these ropes. To get them high enough to pose
against the ropes, I had them stand on trash cans." --Alyssa

Tack till Marcel och Emily som Phoonade och till Alyssa för fotoidén.


Dec 01, 2008

Denna bild hör till kategorier:
Iowa    Skolor    Miljöer


Phoons startsida