Stealth copy

Tigard, Oregon

"This is Twality Middle School in Oregon at 10 pm on Christmas break. We'd gone to use the
photocopier and do school stuff." --Jan

Tack till Dan som Phoonade och till Jan för fotoidén.


Mar 06, 2001

Denna bild hör till kategorier:
Oregon    Skolor


Phoons startsida