Stokes' castle

Austin, Nevada

"On a road trip to Denver, we came across this old "castle" built in the 1800s by a
railroad magnate named Stokes." --Steve

Tack till Ian som Phoonade och till Steve för fotoidén.


Aug 01, 2009

Denna bild hör till kategorier:
Slott    Nevada


Phoons startsida