Stone piles

Tuscany, Italy

"These stone piles are part of Lucca's, the ancient system of defense of the city of
Lucca." --Luca

Tack till Luca som Phoonade (och för fotoidén).


Mar 30, 2004

Denna bild hör till kategorier:
(tap) Stock och sten    Antika byggnadsverk    Italien


Phoons startsida