Island stone piles

Montaña Roja, Lanzarote

"After spending a morning walking up and around the crater of the extinct volcano Montaña
Roja in Lanzorote, we happened across these stone piles." --Craig

Tack till Craig och Rowan som Phoonade och till Craig för fotoidén.


May 02, 2017

Denna bild hör till kategorier:
Lanzarote    Stenig terräng


Phoons startsida