Visitor

Portland, Oregon

"Matt came to visit me after my mastectomy." --Jan

Tack till Matt som Phoonade och till Jan för fotoidén.


Mar 02, 2001

Denna bild hör till kategorier:
Oregon    Till livet!


Phoons startsida