Termite mound

Northern Territory, Australia

"These huge termite nests are everywhere in central Australia. Do the Phoon and run away."
--Bart

Tack till Bart som Phoonade (och för fotoidén).


Sep 18, 2004

Denna bild hör till kategorier:
Djur    Northern Territory


Phoons startsida