Terraces

Wachau, Lower Austria, Austria

"This is the tallest sunflower I've ever seen. In the distance are the typical terraces
dug into the hillside for cultivating wine grapes." --Ingrid

Tack till Ingrid som Phoonade (och för fotoidén).


Apr 18, 2009

Denna bild hör till kategorier:
Österrike    Grödor och lantbruksprodukter


Phoons startsida