Thigh face

La Défense, Paris, France

"Scott celebrated his last day at the office by phooning here. It was his favorite statue
because the artist's head can be seen in the left thigh." --Kristina

Tack till Scott som Phoonade (och för fotoidén).


Feb 04, 2006

Denna bild hör till kategorier:
Frankrike    Människoskulpturer


Phoons startsida