Tide plank

Paraty, Rio de Janeiro, Brazil

"At high tide, the sea floods this street, so people walk across this plank." --Linda

Tack till Justin som Phoonade (och för fotoidén).


Oct 06, 2007

Denna bild hör till kategorier:
Brasilien    Stadsgator


Phoons startsida