Railroad ties

Morgan Hill, California

While cruising through the countryside, I saw this massive pile of railroad ties alongside
the railroad. I had to phoon on it.

Phoonare: jag. Fotoidé: min.


Jan 20, 2002

Denna bild hör till kategorier:
(tap) Toppar    Kalifornien


Phoons startsida