Train mural

Boulder Creek, California

"After camping in Big Basin, we drove into Boulder Creek and found this cool mural." --Tim

Tack till Kat och Tim som Phoonade och till Tim för fotoidén.


Sep 04, 2011

Denna bild hör till kategorier:
Kalifornien    Målningar


Phoons startsida