Statues

Gardens of Tuileries, Paris, France

Originally the gardens of the old Tuileries Palace and now part of the Louvre, Paris,
France

Tack till Kristina som Phoonade (och för fotoidén).


Jul 24, 2005

Denna bild hör till kategorier:
Frankrike    Phoon-liknande


Phoons startsida