Two trees

Casatenovo, Lecco, Italy

"The path to the hill was full of brambles...Ouch!" --Emanuele

Tack till Emanuele som Phoonade (och för fotoidén).


Nov 04, 2003

Denna bild hör till kategorier:
Italien    Siluetter


Phoons startsida