Uffizi art

Florence, Italy

"This is in Piazza della Signoria and we're looking at the back side of the Uffizi
Gallery." --John

Tack till Libby som Phoonade och till Morgan för fotoidén.


Feb 18, 2007

Denna bild hör till kategorier:
Italien    Museer


Phoons startsida