Snuck out on the roof

University of Minnesota, Minneapolis, Minnesota

"We looked out the dorm window and saw this opportunity... Thankfully no RA's were
around." --Aunie

Tack till Mer och Aunie som Phoonade och till Aunie för fotoidén.


Oct 20, 2005

Denna bild hör till kategorier:
(tap) Tak    Minnesota    Skolor


Phoons startsida