U.S. Capitol

United States Capitol, Washington, D.C.

"At the east end of the National Mall is the cavalry group statue which is a part of the
Ulysses S. Grant Memorial." --Joe

Tack till Matt som Phoonade och till Ellen för fotoidén.


May 05, 2009

Denna bild hör till kategorier:
Huvudstäder    Washington, D.C.


Phoons startsida