Ultrasound

Los Gatos, California

A visit to try to figure out what ached in my gut. The ultrasound lady left the room. I
did this.

Phoonare: jag. Fotoidé: min.


Oct 03, 2003

Denna bild hör till kategorier:
(tap) Andra    Kalifornien    Hålsovårdsinrättningar


Phoons startsida