The Vatican

Rome, Italy

"The pope gives his blessing on the centre balcony behind me!" --Tony

Tack till Tony som Phoonade och till April för fotoidén.


Jul 01, 2006

Denna bild hör till kategorier:
Italien    Religiösa byggnader


Phoons startsida