Wedged boulder

Kjerag, Rogaland, Norway

"I was kinda shaky when I did this, 'cause it's, like, 1000m straight down under the stone
I'm standing on. But it was so worth it ;)" --Ronnie

Tack till Ronnie som Phoonade och till Pia för fotoidén.


Jul 17, 2005

Denna bild hör till kategorier:
(tap) Ostadigt    Roligast    Berg    Norge


Phoons startsida