Oh boy, more school!

Tigard, Oregon

"AJ takes a dim view of the after-Christmas-vacation sign at school." --Jan

Tack till AJ som Phoonade och till Jan för fotoidén.


Jun 02, 2001

Denna bild hör till kategorier:
Oregon    Skolor


Phoons startsida