Wizard Island

Crater Lake National Park, Klamath, Oregon

"The sky is blue, the lake is blue--it is a perfect day to phoon!" --SG

Tack till SG som Phoonade (och för fotoidén).


Feb 12, 2003

Denna bild hör till kategorier:
Sjöar, bukter och sund    Oregon


Phoons startsida