The Wollins

Sunnyvale, California

"One of their seven children was away at college..." --Doris

Tack till the group som Phoonade och till Doris för fotoidén.


Jul 08, 2001

Denna bild hör till kategorier:
Kalifornien    Släktingar


Phoons startsida