School stairwell

Leicester, England

"It was break time, so the school yard was full of people. The window is three stories up,
adding to my tension." --Nathan

Tack till Nathan som Phoonade och till Joe för fotoidén.


May 05, 2003

Denna bild hör till kategorier:
(tap) Ostadigt    England


Phoons startsida